Vyhlídky, z.s.
 
pro více informací klikněte   zde

Projekt SMS

Místní akční skupina Vyhlídky, z.s. aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů" reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Obrazek

 
MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ
PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ

Projekt na podporu chytré víceúrovňové správy ve venkovských obcích přinese nová inovativní řešení pro obce zapojené v místních akčních skupinách.
Název projektu: MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Poskytovatel dotace: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
Zprostředkující subjekt: Odbor strukturálních fondů MV ČR Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00043

Cíle projektu

Cílem projektu je podpořit spolupráci obcí zapojených do platforem místních akčních skupin (MAS), které jsou východiskem pro unikátní řešení pro efektivnější výkon veřejné správy. Ambicí projektu je skloubit potenciál modelu víceúrovňové veřejné správy ve venkovském prostoru s principy fungování certifikovaných MAS. Tento koncept považujeme v rámci území České republiky za pilotní. Projekt přinese celkem 142 nových produktů zaměřených na rozpracování a nastavení udržitelného modelu spolupráce obcí na platformách MAS.

Jejich výčet je následující:

 Studie současného stavu výkonu veřejné správy v obcích a návrh jejího efektivnějšího výkonu na platformě MAS

 Metodika meziobecní spolupráce na platformě MAS pro efektivnější výkon státní správy a samosprávy

 Koncepční návrh legislativních řešení meziobecní spolupráce na platformě MAS

 Zásobník dobré praxe: kuchařka ověřených nápadů z celé ČR a EU

 Dodatky Strategií MAS (minimálně 69 kusů) zaměřené na spolupráci obcí v období 2015 – 2020

 Pakty o spolupráci a partnerství (minimálně 69)


Projektem bude podpořeno minimálně 1 903 starostů, kteří tvoří jedinou cílovou skupinu aktivit tohoto projektu. Základním principem fungování projektu je společné sdílení podnětů, návrhů a příprava řešení vedoucích k využití potenciálu MAS. Hlavním nástrojem bude zásobník dobré praxe, který vybere pilotní řešení a povede k jejich širší implementaci v území obcí zapojených MAS. Součástí odborných aktivit je rovněž deskripce současného stavu výkonu veřejné správy v obcích na území zapojených MAS s cílem identifikovat systémový potenciál těsnějšího sdílení personálních kapacit či konkrétních inovativních procesů v oblasti veřejné správy. Pro posílení řešeného konceptu MAS projekt počítá s přípravou vybraných legislativních návrhů. Všechny klíčové aktivity odpovídají cílům výzvy B6 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, tedy hodlají: zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy, zvýšit výkonnost a kvalitu prováděných věcných agend úřadu při využití aplikace moderních metod, zlepšovat horizontální komunikaci ve veřejné správě.
Aktivity projektu zajišťuje hierarchicky členěný realizační tým projektu, jehož nedílnou součástí jsou kromě centrálního řídícího týmu především manažeři jednotlivých zapojených MAS. Ti zajišťují přenos klíčových informací, znalostí a kompetencí vůči cílové skupině projektu a zároveň garantují sběr dat z území zapojených MAS. Informační báze projektu výhradně souvisí s konceptem MAS, jež souvisí také se všemi hlavními odbornými výstupy projektu. Ty připravuje tým externího dodavatele, který garantuje profesionalitu, odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti v oblastech spolupráce obcí a konceptu MAS.Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS.

SMS ČR vydefinovalo následujících 5 prioritních oblastí:
1. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
2. Regionální školství
3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
4. Odpadové hospodářství
5. Agenda zaměstnanosti


Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky. Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace „Jak se vám líbí náš venkov“, což je sborník nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.


Hlavním výstupem projektu STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS


Aktivitami projektu jsou společná setkání a komunitní plánování v rámci MAS, účast na odborných workshopech a konferencích (aktivity přímé), nepřímými aktivitami je účast na kulatých stolech, které pořádala MAS Vyhlídky,z.s. a prostřednictvím získání výstupu tohoto projektu.

I setkání 16. 12. 2014 Mělník, hotel Olympionik
II. setkání 2. 9. 2015 Mělník, zasedací sál. Mě. úřadu v Mělníku


Strategie spolupráce obcí na platformě MAS a Publikace „Jak se vám líbí náš venkov?
Ke stažení NÍŽE


1. komunitní setkání
 1. komunitní setkání
 1. komunitní setkání
1. komunitní setkání
Kulatý stůl
 Kulatý stůl
 Kulatý stůl
Kulatý stůl
Kulatý stůl
 Kulatý stůl
 Kulatý stůl
Kulatý stůl
2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
 2. komunitní setkání
2. komunitní setkání
Materiály k 2. komunitnímu setkání
 Materiály k 2. komunitnímu setkání
 Materiály k 2. komunitnímu setkání
Materiály k 2. komunitnímu setkání
obrazek
 
 
obrazek
Strategie spolupráce obcí
dokument
Publikace
dokument
   

EU-MSMT
MAS

logo firmy
Vyhlídky, z.s.
Nebužely 92
27734 Nebužely
CZ
tel.:+420 315 602 957

Copyright  ©  Vyhlídky, z.s.
On-line: 4 - Návštěvy dnes: 2 - Celkem : 13498                Home    |    about us    |    Site map    |    contact
Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. - KAPRO E- lingue MEFRIT, spol. s.r.o. Cestovní kancelář Valsa Elektro Klima Servis Studio Fresh Tenis SK Mělník Cirkus Jo-Joo, s.r.o Nějaký klub PHR agency, s.r.o. LUNA PLAST a.s. Mepla s.r.o. EUROWOOD HOLDING CZ s.r.o. Mělník Irena Vovsová Tiskárna K+H Loganton s.r.o. EUROSTAVOPROJEKT CZ s.r.o. Mělník M- car Mělník Dům Kněžny Emmy BarnPchery Cesta ZTP, s.r.o. Elektro Market Servis s.r.o. synlab genetics s.r.o. Klub Přátel JM Allei, spol. s r.o. STK Mělník ZMRZLINA-VALSA.CZ SUNDAP s.r.o. Primasped s.r.o. Ing.Tomáš Klášterka CM car Červený Michal SCULPTOR Sportovní přístav Bílé Břehy s.r.o. BYTOVÉ DRUŽSTVO Jiráskova 261-263 JAKU Trade s.r.o. Ing.Miloš Novák UHER s.r.o. Tenis SK Libiš CSS Logistic s.r.o. FSPNET s.r.o. Vlastimil Fryč - Fryč a spol. S A D s.r.o. Pěnkava K N I H O V N A PKV s.r.o. FC SLOVAN LIBEREC a.s. golden ball card Rybaření je zábava ČETRANS energetika s.r.o. BozPoN CZ s.r.o. Holub na střeše ScieGenomic Mělnická zeleň s.r.o. KON Mělník, s.r.o. Printed Chilane Asociace Českých Cirkusů, o.s. Fotbal Kokořínsko - Kamery PÁRA Z NAVIJÁKU Jirikovsky AROS-STAV s.r.o. Perspora SK Junior Teplice Český občanský spolek proti plicním nemocem KPJM, 2013 Josef Masopust Printed Autoškola Krejča JAKU Trade s.r.o. Dopravně psychologická vyšetření - Mgr. Jan Kalivoda Trio Martinů EUROMAC spol. s r.o. NOVANTA Jaroslava Hajtúnová MVDr. Bilíková Jitka Ondřej Suchý České přístavy, a.s. Lucie Zelenková - Amina Letecké přístroje Praha, s.r.o. Fan club ZAZ PÁRA Z NAVIJÁKU Hotel u Rytíře DATAEKONOMIA CZ s.r.o. PERSPORA, s.r.o. fk Pšovka Mělnik Václav Mašek Insprav s.r.o. TM - auto s.r.o. Bytové družstvo Mělník, Bezručova 2898-2903 Bytové družstvo Dykova 726 Bizema s.r.o. Bytové družstvo Domov 3017 Petr Dvorný s.r.o. Bytové družstvo U hřiště LabXPress Ltd. Mlékařské družstvo Česká Lípa BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 K+K Kvalite Mzdové účetnictví Klouček KOVVEL kovoobrábění LUNA PLAST a.s. KPJM Elpo ups s.r.o. VEMODIA, a.s. TIÚ-PLAST a.s. Sport Dřísy MEPLA - stroje Technické služby Mělník TM - auto s.r.o. KITGEN spol. s r.o. Stavebni rozpočty Kitgen spol. s.r.o. Lupa s.r.o. Scout - Holub CM car Červený Michal kliste ZMRZLINA-VALSA.CZ Ubytovna Mělník Čerstvé mléko Oblastní spolek ČČK Mělník Hotel u Rytíře STK Mělník hala - bios- Mělník JAKU Trade s.r.o. Tenis MF Fan club ZAZ Bizema s.r.o. Bruin-tech s.r.o. K+K Kvalite TS Byšice Mělnický turistický portál
Seo servis
var pocet=0;