PETICE ZA VALORIZACI PŘÍSPĚVKU NA PÉČI VE VŠECH STUPNÍCH

V případě zájmu můžete participovat a přispět svým podpisem na Petici Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR z. s. za valorizaci příspěvku na péči ve všech stupních.