Nejčastější dotazy

 

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda budou ještě letos k dispozici nějaké finanční prostředky pro neziskové sdružení, které se věnuje práci s dětmi-folklórní tanec. jednalo by se nám o zajištění kostýmů a finanční podporu na cestovné na vystoupení. Děkuji Aneta Víšková


Dobrý den,20. září jsem se zúčastnila semináře ,,Kvalitní zeleň v obci,,. Seminář byl velmi inspirativní, prosím o informaci zda máte vazby na organizace, které se zabývají přednáškami a osvětou na podobné téma pro veřejnost v obcích. Předem děkuji za informace. O. Soukupová

Dobrý den, prezentace ze semináře ze dne 20.9.2011 konaného na Mělníku jsou k dispozici na našich webových stránkách v oddíle POZVÁNKY A PREZENTACE.Další budou doplněny vzápětí. Děkujeme za Váš zájem.


Dobrý den, je možné získat nějaké finanční prostředky na vybavení pro oddíl stolního tenisu z nějakého dotačního titulu ? Děkuji, s pozdravem Petr Zelenka

Ano, je to možné. Z podpory PRV prostřednictvím osy IV. Leader výzvou Vyhlídek. Projektová žádost by směřovala k optaření Fiche č.6 -Občanské vybavení a služby. Neváhjete nás kontaktovat na telefonech uvedených na webových stránkách či mailem.


Dobrý den,mám dotaz na p.Pokorného zda není ročník 64 a nesloužil v Týně nad Vltavou,pokud ano zda se může ozvat na adresu radek.vit2@seznam.cz děkuji

Osobní informace neposkytujeme.


Dobrý den, kde jsou přijaté projekty dostupné k nahlédnutí či ke stažení? děkujeme Kolomazníkovi

Ano, přijaté projekty jsou k nahlédnutí v kanceláři MAS Vyhlídky,o.s.


Jaké jsou dotační možnosti pro rozšíření chovu včel?

Ano, existují dvě dotační možnosti. první je z programu rozvoje venkova a druhá z dotačních opatření Středočeského kraje.Více informací Vám radi poskytneme osobně po telefonické domluvě termínu. děkujeme a těšíme se na viděnou. G.Čermáková


Jsem členem sboru dobrovolných hasičů. Chceme realizovat opravu hasičské zbrojnice. Lez požádat o nějakou dotaci? Bouček

Ano, můžete žádat z programu rozvoje venkova a nebo z fondů Středočeského kraje. Budeme se zabývat nejdříve PRV. Z tohoto opatření je možno žádat jak prostřednictvím MAS Vyhlídky, o.s tak na přímé podání na RO SZIF. Žádost o dotaci z opatření občanské a vybavení a služby-MAS Vyhlídky, o.s mají aktuální výzvu právě pro toto opatření. Pokud se jedná o projekt, ve kterém by byly zahrnuty stavební úpravy, je potřeba mít pravomocné stavební povolení. Fondy Středočeského kraje: kraj vyhlašuje na přelomu podzimu a zimy-nutno sledovat webové stránky Stř.kraje, kdy termín ukončení příjmu žádostí je 31.12.2010. K dalšímu nás kontaktujte na našich telefonních číslech.


Chtěl bych se zeptat, kolikrát bude možné v letošním roce žádat o dotaci v oblasti cestovního ruchu.P.Zelenka

V současné době probíhá aktualizace našeho programového dokumentu – strategického plánu. Vyčkáme na výsledky této aktualizace, protože teprve pak bude možné říci, zda-li se následující výzvy s celkovou alokací 4 mil korun bude dělit na více opatření. Stoprocentně však plánujeme vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotaci na sklonku tohoto roku tak, že budou vyhlášena všechna opatření, které MAS Vyhlídky, o.s má. Dovolujeme si upozornit, že kvalitní a dobrá příprava projektové žádosti usnadní realizaci projektu a nelze ji proto uspěchat.


Rád bych si pořídil balící linku na zeleninu, kterou pěstuji. Je možné získat na koupi této technologie nějakou dotaci? M.Kočí

Nejdříve je nutné se zabývat zda-li splňujete podmínky oprávněného žadatele. V zásadě je možno žádat. Záleží na tom, zda jste začínající zemědělec nebo zemědělský podnikatel s dlouholetou praxí. Na základě tohoto upřesnění Vám pak můžeme poskytnout informace o dotačním, titulu, který byste mohl Vy konkrétně využít. Prosím, kontaktujte nás přímo na telefon 315602957, abychom si upřesnili informace.


Rád bych realizoval projekt v oblasti cestovního ruchu. Mám zažádáno o SP. Mohu žádat o dotaci? D. Pražák 

Odpověď: Hlavním předpokladem je vydání platného a pravomocného SP. V tomto dotačním titulu není pouhé zažádání o vydání SP postačující. Proto je vhodné projekt načasovat tak, aby byly všechny tyto povinné náležitosti splněny. Pro bližší informace nás navštivte v naší kanceláře.


Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovány podle Podmínek zpracování osobních údajů.