Projekt Kokořínska do Podralska

Hlavním předmětem projektu spolupráce je výměna informací s vyústěním v realizaci konkrétního výstupu, který spočívá ve společné propagaci činnosti zúčastněných místních akčních skupin, tvorbě podkladů pro propagaci projektů, zjednodušení, zpřístupnění a provázání obou regionů místním občanům i návštěvníkům.

Více informací zde.