Aktuality

VYUŽIJTE MOŽNOST POSOUZENÍ A KONZULTACÍ VAŠICH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Upozorňujeme zástupce firem či podnikatelů, aby využili možnost konzultace dotačních záměrů se zástupci Agentury pro podnikání a inovace, CzechInvest, CzechTrade, Technologické agentury ČR a Středočeského inovačního centra. Účastník tedy získá možnost na jednom místě obdržet komplexní informace až od 5 poskytovatelů různých podpor.

Konzultaci bude možné využít také k prodiskutování záměru do výzvy Technologie pro MAS. Výhodou je, že podnikatel může objevit i jiné možnosti podpory, o kterých třeba nevěděl.

VYJÁDŘENÍ K NABÍDCE SPOLEČNOSTI DOMOZA PROJEKT S.R.O.

Pokud jste obdrželi emailovou nabídku ke zpracování projektů společností DOMOZA projekt s.r.o., která informuje o dotačních titulech přes naši MAS a zpracování projektů z Integrovaného operačního programu podporovaného prostřednictvím MAS Vyhlídky,z.s. - upozorňujeme, že nabídka neobsahuje zcela přesné informace.

Není nám známa kvalita služeb a upozorňujeme, že nemáme informace o zpracování projektu žadateli MAS Vyhlídky. Vybízíme k využití bezplatného konzultačního servisu MAS Vyhlídky a informací, které vám zasíláme.       

Tým kanceláře MAS Vyhlídky,z.s.

!!! Varujeme žadatele v programu NZÚ Light před praktikami společností ALPHA SOLAR SYSTEMS s.r.o. a NÁRODNÍ DOTAČNÍ CENTRUM s.r.o.!!!

Upozorňujeme žadatele, že společnosti Alpha Solar systems s.r.o. ani Národní dotační centrum s.r.o. NEPATŘÍ mezi registrované poradce programu NZÚ Light, nejsou Fondem oprávněny poskytovat poradenství k tomuto programu ani používat ve svých materiálech logo SFŽP ČR či jakýmkoliv jiným způsobem navozovat zdání akreditované spolupráce s Fondem, jak to činí ve svých propagačních materiálech a smlouvách o zhotovení díla. Fond se již v té věci obrátil na příslušné orgány.