Strategie CLLD 2021 - 2027

Koncepční část Strategie pro programové období 2021-2027 byla schválena v roce 2021.

Již byly schváleny následující programové rámce:

  • IROP
  • OP TAK
  • OP Zaměstnanost+

(programové rámce jsou k nahlédnutí v jednotlivých programech v dlaždicích níže)

 

Název projektu: Vyhlídky pro region I.

Č. projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000037

"OPTP 2021-2027" 

Stručný popis operace: V rámci projektu je zajištěna činnost MAS Vyhlídky, z.s., přičemž podporovanými aktivitami je zajištění stabilní administrativní kapacity, stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činnosti MAS.

Cílem a výsledkem projektu je zajištění činnosti MAS Vyhlídky, z.s. Jedná se o projekt provozního charakteru.

Na danou operaci je posyktována finanční podpora od EU.

 

Soubory ke stažení