Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji

Projekt má za cíl pro všechny MAS:

Rozšíření spolupráce mezi místními akčními skupinami Posázaví o.p.s., Rakovnicko o.p.s., Lípa pro venkov z.s., Region Pošembeří o.p.s., Místní akční skupina Mezi Hrady, z.s.p.o., Brdy - Vltava o.p.s., MAS Zálabí, z. s., MAS Jihozápad o.p.s., MAS Vyhlídky,z.s., MAS Brdy, z.ú., MAS Střední Polabí o.s., MAS Sedlčansko, o.p.s. a MAS Nad Prahou o.p.s. konzultace příkladů dobré praxe v oblasti evaluace strategií.

Výstupy projektu:

- Účast všech MAS na semináři;

- Vypracování doporučující metodiky evaluace a monitoringu Strategií MAS;

- Soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení, včetně studií týkající se tématu evaluace a monitoringu Strategií MAS

Fotoalbum