Orgány spolku

Složení orgánů po VH 29.2.2024

Výkonná rada MAS - výkonný a rozhodovací orgán spolku
 • Beníšková Anneliese - SS/FO/ L
 • Obec Hlavenec - Ing. Smotlachová Jarmila - VS/ O
 • Obec Vysoká - Marie Bímová - VS/ O
 • Spolek pro pivovar v Lobči - Ing.arch. Pavel Prouza - SS/ KD
 • Rašáková Hana - SS - FO/ KD
 • Statek Hausman, s.r.o. - Ing. Rostislav Anděl - SS/ ŽP
 • Zelland, s.r.o. - Ing. Roman Frýdl - SS/ PV

 

 
Dozorčí a monitorovací komise - kontrolní orgán
 • Agro Liblice, s.r.o. - Ing. Václav Hlůže - SS/ PV
 • Obec Býkev - starosta Martin Prislupský - VS/ O
 • Obec Dřísy - starostka Ivana Frajová - VS/ O
 • Smotlacha Radek, Ing. - SS/ PV
 • Svobodová Romana - SS/ L, předsedkyně dozorčí a monitorovací komise
Hodnotitelská komise - výběrový orgán
 • Obec Lhota - starostka obce Ing. Radka Kratochvílová - VS/ O
 • Bc. Miroslav Čechlovský - SS/ KD
 • Obec Sudovo Hlavno - starostka Lenka Houdková, Mgr. - VS/ O
 • Město Liběchov - místostarostka Ing. P. Veverková - VS/ O
 • Pavlík Tomáš - SS - předseda hodnotitelské komise/ ŽP
 • Ing. Eva Šestáková - SS/ ŽP
 • Zemědělská Cítov, a.s. - Ing. Martin Dykast - SS/ PV

 

 
Na schůzi MAS Vyhlídky,z.s. dne 7.3.2023 byla zvolena předsedkyně zapsaného spolku
 • Anneliese Beníšková

 

O=obec, KD=kulturní dědictví, ŽP=životní prostředí, L=lidé, PV=práce a volný čas, SS=soukromý sektor, VS=veřejný sektor

Soubory ke stažení