Nová zelená úsporám LIGHT

Aktuálně:

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ DO NZÚ LIGHT JE POZASTAVEN! - PROSTŘEDKY VYČERPÁNY

Z důvodu vyčerpání finančních prostředků se ve středu 22. května 2024 DOČASNĚ UZAVÍRÁ příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám Light.

ŽADATELÉ BUDOU OBSLOUŽENI PO 10.7.2024 (z důvodu pozastavení příjmu a také čerpání dovolené), volejte tedy opět až po tomto datu v době konzultačních hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

-----------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o nový dotační program "Nová zelená úsporám LIGHT" doporučujeme všem zájemcům pročíst následující článek.

OSOBNÍ KONZULTACE POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ!

Pro podrobnější informace a dotazy VŽDY kontaktujte:

PhDr. Marcela Pánková, PhD. a Ing. Jan Čermák
mobil: +420 606 035 377
e-mail:
 info@vyhlidky.cz, cermak@vyhlidky.cz 

 

VOLEJTE POUZE V DANÝCH ČASECH !!!

PONDĚLÍ 14:00 – 16:00

STŘEDA 14:00 – 16:00

ČTVRTEK 9:00 – 12:00

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Dotační program Státního fondu životního prostředí ČR pro nízkopříjmové domácnosti. řídícím orgánem je Ministerstvo životního prostředí. V rámci programu je prioritou nabídnout okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů.

Je možné žádat na výměnu oken nebo vchodových dveří a na zateplení střechyfasádystropu nebo podlah. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok.

  • Výše podpory činí až 100 % (vypláceno ex ante, tj. předem). 
  • Výše Vaší spoluúčasti činí 0 %. 

Pokud bude Vaše žádost schválena, obdržíte zálohu ve výši až 100 %, maximálně však ve výši 150 tis. Kč.

Příjem žádostí běží.

CÍLOVÁ SKUPINA

Žadatelem dotaci se můžete stát pouze v případě, že jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat v období mezi 12. 9. 2022 a podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení.

CO MUSÍTE UDĚLAT

→ Zřídit si identitu občana či bankovní identitu

→ Mít fotodokumentaci PŘED, případně PO

→ Mít potvrzení o vedení bankovního účtu

→ Mít potvrzení prokazující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení

Bližší info ZDE.

 

Limity financování:

HomePage - Ministerstvo životního prostředí

NOVĚ PROSTŘEDKY I NA SOLÁRNÍ OHŘEV VODY

Od 02. 05. 2023 mohou žadatelé nově kromě již stávajících dotací ve výši až 150 000 Kč na zateplení včetně výměny oken a vchodových dveří získat dalších 90 000 Kč na pořízení termického nebo fotovoltaického systému na ohřev vody. O dotaci si budou moct zažádat i ti, kteří již finanční prostředky z NZÚ Light čerpali, a stejně jako v pilotní výzvě budou moct dotaci čerpat zálohově. 

 

Nová etapa NZÚ Light plynule naváže na tu stávající. Příjem žádostí v první výzvě bude ukončen k 30. 04. 2023 a hned 02. 05. 2023 se otevře příjem žádostí podle nových pravidel. Všechny parametry z první výzvy zůstávají stejné, v nové fázi programu bude stávající nabídka rozšířena o možnost čerpat prostředky na pořízení solárních systémů ohřevu vody. Zde, na rozdíl od zateplení, které je možné realizovat i svépomocí, musí montáž systému provést odborně způsobilá osoba, držící oprávnění podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

PŘÍRUČKY