SLUŽBY MAS VYHLÍDKY, Z.S.

Základním cílem a posláním je napomáhat rozvoji aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života na venkově. Snažíme se poskytnout dostatek informací pro obyvatele našeho regionu, organizovat vzdělávací kurzy a školení. Zajišťujeme i monitoring rozvojových procesu na území MAS Vyhlídky. Znalost místního prostředí a poměrů je výhodou při řešení problému rozvoje regionu.
Máme zkušenosti s komunitním plánováním potřeb, zpracováním i administrací projektu ze strukturálních fondu EU i z tuzemských dotačních titulů.
Nabízíme Vám služby "na klíč" tak, že Vás provedeme od počátečního projektového záměru až po ukončení realizace projektu a zajištění nezbytného monitoringu v příjemném a kreativním prostředí v blízkosti Vašeho působení.

  • Informace o regionálním rozvoji a dotačních schématech (obvyklá hodinová sazba 400 Kč)
  • Konzultace projektových záměrů (obvyklá hodinová sazba 400 Kč)
  • Zpracování projektových záměrů (dle specifikace projektu 000 - 50 000 Kč)
  • Zpracování projektu včetně potřebných analýz (dle specifikace projektu 10 000 - 80 000 Kč)
  • Tvorba strategických plánů (dle velikostí obcí 3000 - 40 000 Kč)
  • Podpora a zajištění veřejných projednání a komunitních plánu (denní sazba 1000 - 3000 Kč)
  • Pomoc při administraci projektu, ZVA, MZ (dle rozsahu projektu 5 000 – 18 000 Kč)
  • Výběrová řízení (specifikace dle hodnoty zakázky)

 

Těší se na Vás tým MAS Vyhlídky, z.s.