SZP - Společná zeměděl. politika

V případě vyhlašování výzev zde budou zveřejňovány veškeré informace.