OP Zaměstnanost+

Název projektu: Vyhlídky blízko lidem

Číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000121

V rámci projektu je nyní poskytována podpora všem obyvatelům v území MAS Vyhlídky. Mezi kontaktní osoby patří například: dluhový poradce, terapeut, sociální pracovnice, rodinný terapeut, terénní sužba. 

Kontakty jsou k dispozici v letáku ke stažení.

Soubory ke stažení