!!! Varujeme žadatele v programu NZÚ Light před praktikami společností ALPHA SOLAR SYSTEMS s.r.o. a NÁRODNÍ DOTAČNÍ CENTRUM s.r.o.!!!

Upozorňujeme žadatele, že společnosti Alpha Solar systems s.r.o. ani Národní dotační centrum s.r.o. NEPATŘÍ mezi registrované poradce programu NZÚ Light, nejsou Fondem oprávněny poskytovat poradenství k tomuto programu ani používat ve svých materiálech logo SFŽP ČR či jakýmkoliv jiným způsobem navozovat zdání akreditované spolupráce s Fondem, jak to činí ve svých propagačních materiálech a smlouvách o zhotovení díla. Fond se již v té věci obrátil na příslušné orgány.