VYJÁDŘENÍ K NABÍDCE SPOLEČNOSTI DOMOZA PROJEKT S.R.O.

Pokud jste obdrželi emailovou nabídku ke zpracování projektů společností DOMOZA projekt s.r.o., která informuje o dotačních titulech přes naši MAS a zpracování projektů z Integrovaného operačního programu podporovaného prostřednictvím MAS Vyhlídky,z.s. - upozorňujeme, že nabídka neobsahuje zcela přesné informace.

Není nám známa kvalita služeb a upozorňujeme, že nemáme informace o zpracování projektu žadateli MAS Vyhlídky. Vybízíme k využití bezplatného konzultačního servisu MAS Vyhlídky a informací, které vám zasíláme.       

Tým kanceláře MAS Vyhlídky,z.s.