Integrovaná strategie území 2006 - 2015

Strategický tým MAS Vyhlídky, o.s. zpracoval tuto rozvojovou strategii typu Leader jako základní strategický dokument pro rozvoj území na léta 2006 – 2015. Strategie je společná pro veřejný, soukromý podnikatelský i občanský sektor, které skupina pro místní akce zastřešuje s tím, že je přípravena metodu Leader uplatňovat i v dalších programech.

Naplňováním vize pro region MAS Vyhlídky chce místní akční skupina přispět k renesanci a novému využití přírody a památek Kokořínska a údolí Liběchovky, Aby občané moli být na svůj region hrdi a aby se region více otevřel pro návštěvníky. Dokument předpokládá účelné a efektivní využívání všech zdrojů, zejména lidských zdrojů a partnerské spolupráce. Dává základ k využití potenciálu rozvojových sil v regionu, zdrojů podnikatelského sektoru, zapojení zemědělců, potravinářů a vinařů a využití prostředků Evropské unie, České republiky a Středočeského kraje. Kokořínsko, Povodí Liběchovka a Mělník
Leden 2006
Řízení procesu, facilitace, sociodemografická analýza a formální úprava
E consulting, s.r.o. Třebíč

Evaluace strategického plánu Leader

ISU 2006 - 2015 Vyhlídky, o.s.