Česká školní inspekce

Seminář na téma "Doporučení české školní inspekce pro práci škol, školských zařízení a jejich zřizovatelů (příspěvek k implementaci MAP)"