Workshop ČZU 2.8.2017

Workshop na téma "Zařazení inkluzivních videí do neformálního vzdělávání mladých lidí"

V rámci spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, jsme se zúčastnili Workshopu, který se zabýval zařazením inkluzivních videí do neformálního vzdělávání mládeže. Šlo především o pomoc při vyhledávání vhodných videí pro mládež a nebo také o participaci na tvorbě celého konceptu zařazování těchto videí do neformálního vzdělávání.