Portugalsko 2018

Ve dnech 26. - 28.9. jsme se účastnili akce LEADER RELOADED v Portugalské Evoře. Jednalo se o konferenci ELARD, setkávání zástupců MAS z různých zemí, hledání partnerů a v neposlední řade také zajímavé semináře na téma LEADER/CLLD.