Seminář - API - Rozvoj podnikání

Dne 2.10. 2018 byla MAS Vyhlídky spolupořadatelem semináře "Rozvoj podnikání – dotace a služby pro firmy i živnostníky" spolu s Agenturou pro podnikání a inovace a CzechInvest. Seminář se na konal na MěÚ Mělník, úvodní slovo měl pan starosta MVDr. Ctirad Mikeš, dále byly představeny služby agentur CzechInvest, CzechTrade a TAČR Ing. Denisou Číhalovou. V dalším bloku byly představeny aktuální dotační příležitosti pro podnikatele z evropských zdrojů (OP PIK) Ing. Ondřejem Koníčkem (API) a nakonec byly v rychlosti shrnuty dotační možnosti v rámci MAS Vyhlídky, z.s. Mgr. Galinou Čermákovou.