Evropský venkovský parlament mládeže

V listopadu měly zástupkyně MAS možnost navštívit a aktivně se účastnit Evropského venkovského parlamentu pro mládež ve španělském Candás. Účastníci byly vybráni z mnoha zemí EU, s podmínkou věku mezi 20 a 30 lety. Byly vedeny semináře a přednášky na daná témata a také proběhla práce ve skupinách a mezinárodní diskuze na téma rozvoje venkova do budoucnosti.