Orientační běh Mělníkem 2012

Akce se uskutečnila ve spolupráci se ZŠ Jungmannovy sady,paní učitelkou Mgr.R.Koláčnou. Akce byla věnována různým kategoriím školních dětí, které se na našem stanovišti formou otázek a vyhledávání odpovědí na ně dověděli více o CHKO Kokořínsko, okolním regionu Mělníka i činnosti místních akčních skupin.