Setkání partnerů CSV 2012

Setkání partnerů CSV v Kadlíně a na Mělníku v Hotelu Ludmila