Pracovní skupina Odborníci a neformální vzdělávání