Poradenské středisko

V rámci projektu funguje zřízené konzultační a poradenské středisko MAP pro školy, školská zařízení a zapojené subjekty, které sídlí ve stejné budově jako žadatel, ale v jiné kanceláři. Toto zařízení poskytuje poradenství, a to zejména v oblasti školství, legislativy, právního poradenství, zakládání spolků, možnosti finanční podpory-lokální, národní, evropské zdroje aj.).

Poradenství využívají zejména školská zařízení, organizace poskytující neformální vzdělávání (regionální muzeum Mělník, Dům dětí a mládeže Mělník, knihovna Mělník, aj) a subjekty působící ve vzdělávacím procesu. V rámci tohoto střediska funguje za pomoci dvou odborníků také psychoterapeutické poradenství, jehož potřeba vznikla na základě poptávky a potřeb území.