MAP 4

Místní akční plán IV.

Projekt: Místní akční plán ORP Mělník IV.

 • Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008261
 • Tento projekt je spolufinancován z EU.
 • Doba trvání projektu: 12/2023 - 12/2025
 
Anotace projektu:

Projekt navazuje na předchozí projekty zaměřené na zkvalitnění předškolního, základního a neformálního vzdělávání v ORP Mělník s důrazem na rovný přístup, individualizaci, diferenciaci, rozvoj kompetencí, inkluzi pro žáky všech výkonnostních úrovní a různého sociokulturního zázemí. MAP IV musí při plánování aktivit zohlednit nově nastalé situace – reflektovat úpravu RVP, zaměřit se na zavádění digitálních kompetencí a zároveň akcentovat kritické myšlení, kritické posuzování informací a schopnost rozlišit jejich množsví, klást specifický důraz na moderní didaktické formy.
Projekt zčásti přebírá model již osvědčených pracovních skupin, které řeší konkrétně určené specifické oblasti daných cílů a priorit.

Výstupy MAP
 • Projekt bude realizován s cílem způsobit změny v určených oblastech
 • Tyto změny představují ve svém souhrnu zvýšení kvality edukačního prostředí a procesů, což aktuálně znamená důraz na metodicko-didaktickou vybavenost vyučujících, neustálou práci na inkluzivních podmínkách, systematické a vážné zaobírání se wellbeingu žáků i pedagogů, věnování se digitálním a kulturním kompetencím, cílenější vzdělávání žáků v mediální gramotnosti.
Kontaktní osoby projektu:

REALIZAČNÍ TÝM

 • Hlavní manažer projektu: Karolina Stránská
 • Administrátor: Adéla Walterová
 • Hlavní koordinátor,klíčový pracovník, analytik, odborný řešitel - Marcela Pánková
 • Finanční manažer: Petr Zelenka

ODBORNÝ TÝM

 • Manažer pro klíčovou aktivitu/ implementaci, koordinátor spádovosti škol: Jitka Samková Volemanová
 • Odborný konzultant, facilitátor,lektor řízení: Aneta Kolářová
 • další vedoucí a čelové PS