Dary

Poskytnuté dary MAS Vyhlídky, z.s.

Finanční dar na rok 2023 byl přijat od obce Tuhaň - ve výši 5 000,- Kč