Nová zelená úsporám LIGHT

                          

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Předmětem projektu je posílení stávající poradenské a konzultační sítě za účelem poskytování základní energetické osvěty a administrativní podpory klientům z programu Nová zelená úsporám Light, resp. jedná se o poskytování asistence skupinám obyvatel s nízkými příjmy, příjemcům vybraných typů sociálních dávek a důchodů při podávání žádostí o dotaci do programu NZÚ Light.

 

Dotační program Státního fondu životního prostředí ČR pro nízkopříjmové domácnosti.

Žadatelem dotace se můžete stát pouze v případě, že jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat v období mezi 12. 9. 2022 a podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení.

Je možné žádat na výměnu oken nebo vchodových dveří a na zateplení střechyfasádystropu nebo podlah. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok.

Pokud bude Vaše žádost schválena, obdržíte zálohu ve výši až 100 %, maximálně však ve výši 150 tis. Kč.

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023

Pro podrobnější informace a dotazy VŽDY kontaktujte:

PhDr. Marcela Pánková, PhD.
mobil: +420 606 787 716
e-mail: info@vyhlidky.cz

OSOBNÍ KONZULTACE POUZE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ.