Období 2014 - 2020

Pro plnění naší činnosti jsme museli projít kontrolou, tzv. standardizací.

Standardy MAS = požadavky, které musí MAS splňovat pro to, aby obdržela Osvědčení o splnění standardů MAS a mohla žádat o podporu implementace své SCLLD.

Soubory ke stažení