Voda v zemědělství

Jedná se o nový projekt, který je plánován na roky 2020 - 2021. Hlavními tématy budou zemědělství, farmy, ekofarmy, agroturistika, komunitou podporované zemědělství, sociální zemědělství, zahradnictví, místní produkty, odbyt, prodej, udržitelný rozvoj, životní prostředí. Bude realizována spolupráce se Španělskými MAS, budou sdíleny příklady dobré praxe a projekt bude mít i trvalé výstupy.