Informační materiály MAS Vyhlídky, z. s.

Zde se nachází v elektronické formě informační občasník, který MAS Vyhlídky, z.s. vydává. Jsou v něm informace o samotné místní akční skupině, jejích aktivitách či dotačních možnostech, jenž nabízí. Dále je zde brožura týkající se území MAS.

Soubory ke stažení