OP Životní prostředí

Výsadba na orné půdě v extravilánech obcí na území CHKO

Jedná se o klíčový projekt v rámci SCLLD.
Na počátku března 2018 se objevila možnost zařazení nových opatření do integrované strategie. Navrhované aktivity naleznete níže.

Realizace sídlení zeleně

Na Valné hromadě MAS Vyhlídky, z.s. v březnu 2018 bylo schváleno zařazení opatření "Realizace sídelní zeleně". V březnu 2019 byla vyhlášena výzva na toto opatření. Výzva včetně příloh v sekci ARCHIV.

Soubory ke stažení