Společensky odpovědné veřejné zakázky

Co je odpovědné zadávání veřejných zakázek?

Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek spočívá v podpoře příležitostí v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování. Podporují uplatňování rovných příležitostí, dbají na dodržování lidských a pracovních práv a zahrnují podporu malých a středních podniků, včetně podniků sociálních. Pro doplňující informace se obraťte buď na kancelář Místní akční skupiny Vyhlídky nebo na koordinátorku vzdálené podpory na níže uvedeném kontaktu.


Galina Čermáková a Miroslav Čechlovský
MAS Vyhlídky, z.s.

 

Agentura pro sociální začleňování
paní Bc. Jana Němcová
Odbor pro sociální začleňování

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

M +420 739 668 778 
www.vlada.cz
www.socialni-zaclenovani.cz

Soubory ke stažení