Výzvy IROP 21+

Ke dni 2.5.2023 MAS Vyhlídky, vyhlašuje:

výzvu č. 1 IROP - Zlepšení kapacit a infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání – AKTIVITA MŠ.

výzvu č. 2 IROP - Zlepšení kapacit a infrastruktury pro předškolní a základní vzdělávání – AKTIVITA ZŠ.

1. VÝZVA IROP - MŠ

  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS = 2. 5. 2023, od 17,00
  • Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) = 10. 5. 2023,  do 9,00
  • Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) = 2. 6. 2023, do 12,00

2. VÝZVA IROP - ZŠ

  • Datum a čas vyhlášení výzvy MAS = 2. 5. 2023, od 17,00
  • Datum a čas zahájení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) = 10. 5. 2023, do 9,00
  • Datum a čas ukončení příjmu záměrů mimo MS21+ (tj. na MAS) = 2. 6. 2023, do 23,00

Výzvy včetně příloh ke stažení níže.

Hodnocení výzev

1. výzva IROP - MŠ

2. výzva IROP - ZŠ

Společné dokumenty pro všechny výzvy